Een benoeming om ‘U’ tegen te zeggen

Een benoeming om ‘U’ tegen te zeggen

16 april 2020 11:30


In 1973 werden er door het ASC-bestuur liefst vier leden voorgedragen voor een benoeming tot erelid. De erevoorzitter deed er, samen met een erelid, nog een schepje bovenop door schriftelijk ter vergadering nóg twee ASC-leden voor te dragen voor eenzelfde benoeming. Een ongehoord aantal, zelfs in ASC-kringen, waar men immers van oudsher niet op een erelid meer of minder keek! De voordracht werd weliswaar unaniem door het ASC-bestuur ondersteund, maar leidde tot de nodige commotie tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Een van de aanwezige leden vond de kandidaten nog te jong, terwijl een ander vond dat het erelidmaatschap iets is om “U” tegen te zeggen en hij vond deze voordracht een degeneratie tegenover de beide al aanwezige ereleden. Lid van verdienste is volgens hem genoeg. Weer een ander lid heeft ook andere normen in gedachten en vindt lid van verdienste hier op z’n plaats. Ook wordt er gevraagd wat nu eigenlijk de ‘norm’ is voor erelid en waarin die verschilt van lid van verdienste. Het bestuur houdt zich wijselijk op de vlakte om verdere escalatie van de discussie te voorkomen.

De ter vergadering aanwezige erevoorzitter was de reuring kennelijk beu en stelde voor om tot de benoeming over te gaan. Door de publicatie van de namen in het convocaat is immers al een fait accompli ontstaan.

Een van de aanwezigen gooide nog wat olie op het vuur en noemde nog een zevende naam; hij stelde schamper voor om deze dan ook maar te benoemen: “nu we immers toch bezig zijn…….

Vervolgens werden de te benoemen ereleden, die zich teruggetrokken hadden in de bestuurskamer, naar binnen geroepen. Helaas waren er maar vier aanwezig, want de twee van wie de voordracht op het laatste moment was gedaan, waren per abuis niet benaderd om naar de ALV te komen. Het wel aanwezige viertal werd door de voorzitter zeer lovend toegesproken en aansluitend werden ze door de vergadering benoemd tot erelid. Na de uitgebreide felicitaties bood het kwartet kersverse ereleden ter verhoging van de feestvreugde de aanwezigen een consumptie aan. Ongetwijfeld ging het om een biertje. En zo liep het zoals altijd weer met de welbekende sisser af. Het bleef nog lang gezellig aan de Kempenaerstraat!

ggood_ol.jpg

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!