Een kampioenschap met een luchtje en een staartje…..

Een kampioenschap met een luchtje en een staartje…..

14 oktober 2020 11:45


Tijdens het voetbalseizoen 1937 - 1938 deed het roemruchte A.S.C. 5 weer eens van zich spreken. In de laatste wedstrijd van het seizoen, een uitwedstrijd tegen L.D.W.S. 4, kon het kampioenschap worden binnengehaald, maar dan moest er op 3 april 1938 wel gewonnen worden van de oranjeblauwen.

Het verslag van deze wedstrijd vermeldt het volgende:

“Op wel zeer gelukkige wijze is A.S.C. 5 in het bezit van het kampioenschap van haar afdeling gekomen. Voor de rust hadden de roodzwarten den sterken wind mee en waren daardoor sterk in de meerderheid. Doelpunten bleven aanvankelijk echter uit. Na 35 minuten weet de rechtsbuiten te doelpunten. Kort hierop maakte de linksbinnen een fraai doelpunt, dat o.i. ten onrechte wegens buitenspel werd geannuleerd; keeper en linksback van L.D.W.S. stonden in de doelmond.

Met slechts een 1-0 voorsprong voor A.S.C. ving dus de 2e helft aan. De wind werd aanmerkelijk sterker en het overwicht van L.D.W.S. werd zóó sterk, dat doelpunten niet konden uitblijven. Na 15 minuten was de achterstand van L.D.W.S. omgezet in een voorsprong van 2-1. Na hard werken wist A.S.C. den gelijkmaker te scoren (2-2). Zoo bleef de stand tot eenige minuten voor het einde; toen trapte de keeper van L.D.W.S. den bal zeer slecht uit. De bal belandde bij een back, die hem als het ware voor de voeten van den A.S.C.-linksbinnen speelde. Deze schoot in en …… de L.D.W.S.-keeper stak geen hand uit: 3-2 voor A.S.C. Of hier van opzet of een abnormaal slecht spel sprake is, is moeilijk vast te stellen, doch A.S.C. werd op deze wijze wel zeer gemakkelijk kampioen …… en niet geheel verdiend!”

red. “Het is dat Woo Ping in die tijd de enige Chinees in Leiden was, anders zou je toch denken dat de ‘belchinezen’ verantwoordelijk waren voor dit gevalletje matchfixing avant la lettre …..”

Wie nu denkt dat de kous hiermee af is, heeft buiten de waard gerekend, in dit geval H.D. van Welzen jr. (Beëdigd Makelaar in Onroerende Goederen en Assurantiën, gevestigd aan de Oude Singel 220 te Leiden, t.o. de Pauwbrug - die overigens in die tijd werd bediend door A.S.C.-coryfee Flip Lasander, maar dit terzijde -), want hij is het die het Bestuur van A.S.C. schriftelijk van het volgende op de hoogte stelt:

“Hierbij neem ik de vrijheid U de navolgende mededeling te doen. Gisteren, 3 april, werd gespeeld de wedstrijd L.D.W.S. 4 - A.S.C. 5, welke wedstrijd de beslissing moest brengen of A.S.C. 5, dan wel D.S.O. 3 kampioen zou worden. Alzoo kan hier van een belangrijken wedstrijd gesproken worden. In dezen wedstrijd speelden wij gedurende meer dan een half uur met tien menschen, doordat er slechts twee reserves waren aangeschreven, terwijl een tweetal aangeschreven spelers verhinderd was. Een dezer spelers ontving, evenals ondergetekende, zijn aanschrijving pas Vrijdagavond. Van een der reserves, L. v.d. Valk, was het te verwachten dat deze als zoodanig niet aanwezig zou zijn. Het lijkt mij aan te bevelen in dergelijke gevallen wat meer zorg aan een elftal te besteden. ’s Maandags tevoren had ik de elftalcommissie nog verzocht een voldoende aantal reserves beschikbaar te stellen (red. “Zo, punt gemaakt en dat kunnen de hoge Heeren van het Bestuur alvast in hun zak steken!”)”.

Van Welzen vervolgt: “overigens wil ik U nog mededeelen dat bovengenoemde wedstrijd, die ons het kampioenschap bracht, een zeer ongeregeld verloop heeft gehad. Nadat wij absoluut kansloos met 2-1 achterstonden, heeft L.D.W.S. ons dezen wedstrijd laten winnen, een onsportieve daad, waar wij tenslotte niets aan konden doen, maar die ons een kampioenschap bracht, waarop geen enkele speler van ons elftal ook maar enigermate prijs stelde (red. “Het blijft overigens onopgehelderd wat L.D.W.S. tot deze ‘onsportieve daad’ heeft gebracht”).

Ik weet dan ook dat ik namens het geheele vijfde elftal spreek, indien ik Uw Bestuur verzoek zoodanige maatregelen te nemen, dat het gedupeerde D.S.O. 3 alsnog in de gelegenheid gesteld wordt, op sportieve wijze met A.S.C. 5 uit te maken, bij wie het kampioenschap terecht zal komen.

Daartoe lijkt het mij niet noodzakelijk dat Uw Bestuur zich dadelijk met het L.V.B.-bestuur in verbinding stelt. Het verloop van genoemden wedstrijd is zoodanig geweest, dat er door den scheidsrechter en door den heer J.C. v.d. Berg, lid van de straf-commissie van den L.V.B., die aanwezig was, wel rapport daarover uitgebracht zal worden (red. “overigens opvallend dat er tijdens een kampioenswedstrijd van een vijfde elftal uit de L.V.B. een lid van de straf-commissie langs de lijn stond. Dus toch belchinezen aan het werk?”).

Wanneer deze zaak dan door het L.V.B.-bestuur behandeld wordt, bestaat voor A.S.C. vrij zeker de gelegenheid deze aangelegenheid op sportieve wijze  ter regelen.

w.g. H.D. van Welzen

 

Het is vooralsnog onbekend hoe deze affaire uiteindelijk is afgelopen. In de rijk gevulde prijzenkast van A.S.C. is in ieder geval geen kampioensmedaille of -oorkonde van A.S.C. 5 uit 1938 te vinden. Desgevraagd wist de wedstrijdsecretaris van D.S.O. (de heer Ernst Stierman) zich het voorval niet meer te herinneren. Wel wist hij te melden dat van een eventueel kampioenschap van D.S.O. 3 in 1938 in elk geval geen medaille of oorkonde in de Zoetermeerse prijzenkast hangt.

Misschien dat de archieven van de Leidse Voetbalbond uitsluitsel geven. Een leuk klusje voor de archivaris van A.S.C……….

Nabrander van de redactie: “Als deze zaak uiteindelijk toch onopgehelderd blijft, is het misschien wel een ludiek idee om volgend seizoen, als het corona-spook verdreven is, D.S.O. uit te nodigen en dan 83 jaar na dato de huidige teams van A.S.C. 5 en D.S.O. 3 alsnog om het kampioenschap te laten strijden! Hoe sportief wil je het hebben. De leden van “The Good Old” hebben het script voor een dergelijke wedstrijd al op de plank liggen!”

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!