Breaking news: verkaveling van de ‘Heilige Grond’!!

Breaking news: verkaveling van de ‘Heilige Grond’!!

24 maart 2021 11:45


In de eindeloze zoektocht naar de oplossing van het veldenprobleem wordt in een paginagroot artikel in het clubbericht van 1982 het lumineuze idee gelanceerd om het A.S.C.-terrein aan De Kempenaerstraat ‘terug te geven’ aan de leden; de grond zal worden verkaveld en hoe langer je lid was, des te meer vierkante meters ‘heilige grond’ jouw eigendom worden. Wat kan een échte A.S.C.-er zich nog meer wensen?
Er is maar één restrictie: als men zowel voetbal- als cricketlid is, dan tellen voor de toewijzing de jaren van dit zgn. dubbellidmaatschap helaas niet dubbel.

Aan de leden wordt vriendelijk doch dringend gevraagd om uiterlijk donderdag 01-04-1982 schriftelijk de volgende gegevens te verstrekken:

  • naam en huidig adres
  • jaar van aanmelding als lid
  • contributie seizoen 1981/1982 voldaan? Ja of nee
  • sportmedisch gekeurd (alleen voor actief sportende leden)? Ja of nee
  • schoenmaat

 

Verder moet de volgende zin vermeld worden: “naar waarheid ingevuld te ….. d.d. …..” en er moet een handtekening worden geplaatst.

De opgave met de gegevens moet in de bus met het opschrift “Hoe lang ben ik lid?” op de bar in het clubhuis worden gedeponeerd. Van het aanwezige barpersoneel krijgt men een ontvangstbevestiging als bewijs van aanmelding.

Het bestuur zal het aantal vierkante meters, waar een lid recht op heeft, officieel vaststellen. Het aantal toegekende vierkante meters zal notarieel vastgelegd worden op een op naam gesteld eigendomscertificaat. Van A.S.C.-leden die niet reageren op de oproep, wordt aangenomen dat zij van hun eigendomsrecht afzien.

Het bericht in het clubbericht doet nogal wat stof doen opwaaien binnen de rood-zwarte gelederen. Koortsachtig wordt gezocht naar het jaar van aanmelding; ook wordt geïnformeerd of het donateurschap ook meetelt als je eerder jarenlang spelend lid bent geweest; verder zijn er leden nieuwsgierig of het om de maat van de voetbalschoenen gaat; tot slot vraagt men zich af of je te zijner tijd op het eigen stukje grond begraven of uitgestrooid kunt worden. Kortom: reuring alom.

Tot slot: “vindt u ook niet dat het weer eens tijd wordt voor een onvervalste 1-aprilgrap bij A.S.C.?”

kemp.jpg

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!