Kun je nog polderen, polder dan mee!

Kun je nog polderen, polder dan mee!

24 november 2021 12:15


Het is aan het begin van de ‘sixties’ van de vorige eeuw als het bestuur van A.S.C. met een lumineus plan op de proppen komt: het instellen van een JEUGDRAAD. Vooral de jeugdafdeling van Rood-Zwart is na de oorlog als kool gegroeid; ook wordt de jeugd steeds mondiger (‘brutale apen’, volgens sommigen) en daar moet je toch iets mee als bestuur van een sportvereniging: ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en laten we uit het jeugdledenbestand de bestuurlijke talentjes scouten, zodat we over pakweg vijftien jaar een bestuur hebben zitten dat klinkt als een klok’, was het idee van de toenmalige voorzitter, die het plan handenwrijvend presenteerde aan de goegemeente.

Zo gezegd, zo gedaan en wordt direct met grof geschut ingezet, want op vrijdagavond 27 november 1964, aanvang 19.00 uur worden niemand minder dan H. van der Voet, M. Harteloh, Y. Hekster, R. Prevo, H. Steinmetz, C. Pino, O. Smelt, P. Menses, W. de Vries, B. Logger, D. Schaberg, J. Ruiter, H. van Welzen, G. Hekster, W. Proper, R. van Driel, H. Dankmeijer, J.W. Tieleman, H. Biesot, J. Frijling, N. van Welzen, Th. Quispel, H.P. Evers, C. Hazevoet F. Mastenbroek, L. de Goeij, F. Zandbergen, P. Beckers, K. Crama en last but not least G-J. Onvlee als vertegenwoordigers van de jeugdafdeling (3 jeugdleden per elftal) uitgenodigd in het clubhuis aan De Kempenaerstraat. Ook alle leiders van de A-de B- en C-junioren zijn die avond van harte welkom. De fine fleur van de jeugd van A.S.C. mag komen opdraven!

Doel van de bijeenkomst is, om te komen tot de instelling van een (gekozen) Jeugdraad, zijnde een contact- en advieslichaam voor Jeugdcommissie (bestuur) t.b.v. de jeugdleden van A.S.C. Hoe democratisch wil je het hebben!

Het is de 27e november een geanimeerde bijeenkomst. Eerst wordt in klare taal uitgelegd wat de doelstelling van de Jeugdraad is. Uitgangspunt is dat de raad er primair is ten nutte van de jeugdleden. Dus mochten de jeugdleden ideeën of plannen hebben, of mochten ze problemen hebben, laten ze dan niet aarzelen om deze kenbaar te maken. Dat kan (desnoods anoniem) in de eigen IDEEËNBUS.

Vervolgens worden na een spannende stemming de leden van de Jeugdraad gekozen. De samenstelling is na de verkiezing als volgt:

Voorzitter: Hans van der Voet (A-junioren)

Secretaris: Max Harteloh (A-junioren)

Commissaris: Bob Logger (B-junioren)

Plv. lid: Frans Mastenbroek (C-junioren)

Plv. lid: Jaap Frijling (B-junioren)

Het secretariaat is gevestigd aan de Houtlaan 8 te Leiden, waar ook een eikenhouten Ideeënbus aan de voordeur komt te hangen.

De Jeugdraad gaat voortvarend van start en belegt op dinsdag 29 december 1964 een eerste vergadering. Helaas ‘glijdt deze vergadering uit op het gladde ijs’, want slechts 5 jeugdleden, waarvan 2 van de Jeugdraad weten de vanwege het winterweer glibberige weg naar het clubhuis te vinden. ‘Wij hopen dat er op de volgende vergadering(en) meer belangstelling wordt getoond, aangezien ook wij onze kostbare tijd beschikbaar stellen’, laat de Jeugdraad teleurgesteld weten en vervolgt met: ‘het aantal ingekomen stukken bedroeg precies NUL en wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat bij de jeugd alles precies naar hun wens verloopt. Schrijf allen en laat merken dat er leven in de brouwerij (A.S.C.-voetballerij) is. Opmerkingen, klachten en bezwaren kunnen tot woensdag 20 januari a.s. aan het huis van de secretaris (PER POST) gezonden worden op het bekende adres. Op donderdag 21 januari 1965 gaan we het vanaf 19.30 uur opnieuw proberen en wij hopen dan op een grote opkomst’.

Op 21 januari is de opkomst wederom niet om over naar huis te schrijven, maar er wordt toch vergaderd door de Jeugdcommissie en de Jeugdraad. Wat betreft de Jeugdraad leven er misschien nog enkele ‘duistere vragen’. Het is de bedoeling van de Jeugdraad - dat wil zeggen ALLE 30 personen gekozen uit de betreffende elftallen! - dat de problemen tezamen besproken worden en dat gebeurt dus op de vergaderavonden. Het is dus NIET zo dat het Jeugdbestuur (de 5 bestuursleden) ALLEEN een vergadering houden. Ergo, het gaat dus serieus om een Poolse landdag, waarbij de inbreng van de jeugdleden onmisbaar is.

Vervolgens komt de aanschaf van een oefendoel aan de orde. ‘Dit is zeer wel mogelijk, mits - en dat is het belangrijkste – de aanschaf rendabel wordt gemaakt door serieuze TRAINING. Als er niet getraind wordt, dan is het een vrijwel onmogelijke taak om zo’n doel aan te schaffen en aangezien het in jullie eigen belang ligt, raden wij dus aan om MEER te trainen’, is de harde boodschap van het Jeugdbestuur.

Verder komen nog aan de orde: de organisatie van een A.S.C.-jeugdtoernooi, een atletiekdag e.d. Als er ideeën zijn wat betreft een A.S.C.-jeugdtoernooi, dan zou het Jeugdbestuur dit graag willen weten. Dit moet per post gebeuren naar secretaris M. Harteloh, Houtlaan 8, Leiden.

‘Wanneer er een volgende vergadering wordt gehouden, lezen jullie tezijnertijd in het convocaat. Wij hopen dat dan alle 30 (DERTIG) personen aanwezig zullen zijn’, aldus de Jeugdcommissie.

Nadien is weinig meer van het reilen en zeilen van de Jeugdraad vernomen. Vast staat alleen dat de 5 leden van de Jeugdraad van het eerste uur, geen van allen later een bestuursfunctie bij A.S.C. hebben bekleed.

Moraal van het verhaal: ‘niet geschoten is altijd mis!’

hamer.jpg

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!