Cookie beleid ASC

De website van ASC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Procedure afhandeling KNVB Sancties

Procedure afhandeling KNVB Sancties

Procedure afhandeling KNVB Sancties, betaling boetes en sancties A.S.C.

Bij het overtreden van tuchtregels van het algemeen reglement amateurvoetbal door een speler of team is de KNVB gerechtigd om een procedure aan te spannen tegen zijn of haar club. Maar hoe werkt dit eigenlijk en wat zijn de gevolgen voor de club en het betreffende team/de betreffende speler? Wie betaalt de boetes en eventuele sancties? Hierover verstrekken we graag meer informatie.

Hieronder staat beschreven hoe de procedure verloopt vanuit de KNVB, hoe wij als A.S.C. met een dergelijke situatie omgaan en hoe wij bij A.S.C. omgaan met het betalen van boetes (nieuw!) en sancties.

De procedure vanuit de KNVB

Als de KNVB een rapportage ontvangt naar aanleiding van een voorval tijdens een wedstrijd zal de KNVB in de regel een onderzoek instellen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het uitdelen van gele en rode kaarten, het staken van de wedstrijd, het opstellen van niet-speelgerechtigde spelers, fysiek geweld, beledigingen, discriminatie of andere bijzonderheden die door de scheidsrechter of een derde partij worden gemeld.

De betrokken clubs en officials zullen in dit geval om informatie gevraagd worden over het voorval. Deze informatie dient vanuit het bestuur van de club te worden aangeleverd. Belangrijke partijen die hiervoor geraadpleegd zullen worden zijn de scheidsrechter, de grensrechters, de coaches, de spelers, bestuursleden die aanwezig zijn bij het incident, en andere toeschouwers.

Nadat deze informatie aan de KNVB is verstrekt zal in de meeste gevallen eerst een schikkingsvoorstel worden gedaan door de KNVB. Hiertegen kan beroep worden aangetekend. Door het instellen van beroep wordt de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf of maatregel niet automatisch opgeschort. Een beroep zal heel erg goed onderbouwd moeten worden, wil het kans maken. Daarom wordt heel vaak het schikkingsvoorstel aangenomen. Slechts in weinig gevallen zal een rapportage tot een daadwerkelijke tuchtzaak komen.

Meer informatie over de procedure over tuchtzaken is te vinden op de website van de KNVB: https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/tuchtzaken

 

Hoe geeft ASC invulling hieraan?

Bij ASC dienen incidenten gemeld te worden bij de Fair Play Commissie (FPC) (https://www.ajaxsc.nl/997/wat-te-doen-bij-een-incident/). De FPC is dan ook verantwoordelijk voor het vergaren van de informatie na een incident. Leden van de FPC zullen de verschillende partijen binnen onze club benaderen voor hun kant van het verhaal. Vervolgens zullen de betrokken leden ook door de FPC op de hoogte gehouden worden over het verloop van het verdere proces.

Deze commissie maakt op basis van die informatie een afweging en geeft een advies aan het bestuur om een standpunt in te nemen over het voorval.

Het bestuur bepaalt op basis van de informatie en het advies haar eigen standpunt en communiceert dit, samen met de relevante eerder verkregen informatie, naar de KNVB. De tijd die wij als vereniging  voor dit hele proces krijgen, is meestal erg kort (een paar dagen).

Nadat de KNVB alle informatie heeft ontvangen, zal aan het bestuur van de vereniging een vervolgbesluit voor de procedure worden medegedeeld. Indien dit een schikkingsvoorstel betreft, zal ASC binnen korte termijn (meestal 3 a 4 dagen) moeten beslissen of het akkoord gaat met de schikking. Een voorstel tot schikking kan aan de club worden gedaan of aan een individuele speler. Schikkingen betreffen in de meeste gevallen een geldboete en/of schorsing.

Het besluit om akkoord te gaan met een schikking wordt door het bestuur genomen en zal daarna doorgegeven worden aan het betrokken team of de betrokken speler(s). Er is dan geen mogelijkheid meer tot hoor- en wederhoor tussen de partijen.

Indien er wel of geen vervolging plaats gaat vinden vanuit de KNVB wordt dit uiteraard ook doorgegeven aan de betrokken partijen. Deze dienen dan mogelijk voor de tuchtrechter te verschijnen.

 

Betalen van boetes en sancties

A.S.C. draagt Fair Play en respect hoog in het vaandel. Wij willen graag die nette club zijn, waar plezier, prestaties en goed voetbal samengaan.  Daarom heeft A.S.C. ook de Fairplay code (een gedragscode) opgesteld. In de kern gaat het om respect voor het edele voetbalspel, de scheidsrechters, tegenstanders, publiek en medespelers. Overtredingen van de gedragscode zijn niet wenselijk. Men dient zich ook te realiseren dat het behandelen van overtredingen van de gedragscode en de KNVB procedure veel tijd vergt van onze vrijwilligers.

Tot op heden kwamen de meeste boetes die door de KNVB werden opgelegd voor rekening van de club. Dus door het gedrag van bepaalde spelers en teams werden alle leden van onze vereniging financieel benadeeld. Dit gaat veranderen. Zodra er boetes worden opgelegd als gevolg van handelen en/of onsportief gedrag die niet tot een normaal potje voetbal behoren, zullen de boetes zoveel mogelijk worden doorbelast aan het betreffende team of speler. Denk hierbij in ieder geval aan boetes als gevolg van niet speelgerechtigde spelers, fysiek geweld (inclusief natrappen), beledigingen, discriminatie, bewuste overtredingen, niet komen opdagen, etc. De Fair Play Commissie, de commissaris voetbal en de penningmeester voetbal zullen leidend zijn in dit proces. Tevens zal aan het einde van ieder seizoen gekeken worden wat het totaal is aan boetes van onze teams. Zodra dit meer is dan €100,- zal het bestuur bezien of het de rekening zal presenteren aan het betreffende team.   

Tevens houdt het bestuur zich het recht voor om een sanctie vanuit de club op te leggen, naast de sanctie van de KNVB. Indien van toepassing zal het bestuur en de Fair Play Commissie hierover in overleg treden met de betrokken partijen.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!